Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

love-las
Jesteś słodką pułapką na wszystkie moje myśli - każdego ranka, gdy tylko otwieram oczy, od razu w ciebie wpadam. I wcale nie chcę się wydostać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaimsofancy imsofancy

March 01 2015

love-las
8548 591e
Reposted fromcodeinecups codeinecups viaotworzwrota otworzwrota
love-las
1943 6c2f
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

February 26 2015

love-las
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viadamagedsoul damagedsoul
love-las
love-las
5993 e0e3
love-las
-Zupa to niesamowite miejsce. Chciałabym by istniało takie na świecie, a najlepiej w moim mieście. Wchodzisz, są książki tak jak w bibliotece, najlepiej z zaznaczonymi ołówkiem pięknymi cytatami, herbata jak w kawiarni, lub wino oraz obrazy i zdjęcia jak na wystawie sztuki, i ludzie, ludzie, których nie obchodzi jak wyglądasz i kim jesteś, ale obchodzi ich co czujesz. 
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viablackcat blackcat

February 24 2015

love-las
0424 3ac9
Reposted fromoopsiak oopsiak viasilence89 silence89
love-las
- Ty jesteś dla mnie dobry? A co Ty dla mnie ostatnio zrobiłeś?
- TOLERUJĘ CIĘ.
— lovinne & M.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

February 18 2015

love-las
Reposted fromaknatazs aknatazs viapollywood pollywood
love-las
4599 a313 500
Reposted fromhormeza hormeza viapollywood pollywood
love-las
0178 ba46 500
Reposted fromscorpix scorpix viaSmerfMaruda SmerfMaruda
love-las
Reposted fromredux redux viamozgmnienieboli mozgmnienieboli

February 11 2015

5503 694d 500

wasbella102:

Afton after rain, Stefan Johansson

Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805

February 06 2015

love-las
9580 3b4d
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viastrumienpola strumienpola
love-las
6389 6428
Reposted frommisza misza viamozgmnienieboli mozgmnienieboli
love-las
love-las
Dlatego tak ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie mam miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.
Reposted fromnezavisan nezavisan viasilence89 silence89
love-las
5220 93c0 500
Reposted fromrol rol viasilence89 silence89
love-las
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
Reposted fromimyours imyours viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl